Par mums

Iesākumā bija Vārds. Tas dzima bezķermeniskā telpā un tad sevi piepildīja. Tas radīja visu esošo,
lai varētu būt izteikts, lai varētu būt sadzirdēts, lai varētu būt saprasts. Tas ne vien radīja līdzsvaroto dabas īstenumu, kurā to piedzīvot var vispilnīgāk, bet iemantoja arī kādu citu pasauli iekš pasaules, kurā tagad tiekamies Mēs. Un tiekamies ar vārdu starpniecību. Vārds bija iesākumā un
Mēs neesam nekur tālāk par iesākumu tikuši. Tikai šis ir jauns iesākums, kurā Vārds vairs nav viens.

Mūsu mērķis ir izveidot un iedzīvināt klausāmā vārda kultūru starp latviešu valodā
runājošiem, domājošiem un dzīvojošiem Cilvēkiem. Esam pašā sākumā. Par savu komandu
uztveram un uztversim ikvienu klausītāju, autoru, izdevēju vai jel kā citādi iesaistītos
darboņus. Lai top un skan Mūsu kopdarbs!

Balsīs lasīt. Ausīs klausīt. Sirdīs just.

0:00
0:00