Saules Gadskārta
  • Path 4 Rotavots
  • Path 5 klausāmNAMI

2 st. 39 min.

SAULES GADSKĀRTA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ

Autors:

Irēna Saprovska

Tulkotājs:

2022

 

IEGĀDĀTĀ KLAUSAMGRĀMATA BŪS PIEEJAMA TAVA PROFILA SADAĻĀ ”MANAS GRĀMATAS”

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

Katras tautas augstākais uzdevums ir nodot nākamām paaudzēm savu kultūras mantojumu – gan materiālo, gan nemateriālo. Šī grāmata vēlas iepazīstināt ar vienu no būtiskākajām latviešu tautas nemateriālā kultūras mantojuma liecībām – Saules gada ritu un ar to saistītajiem svinamajiem laikiem. Kalendārs ir pasaules redzējuma modelis, kas nosaka cilvēka, sabiedrības, dabas un arī lielā Visuma rita savstarpējo mijiedarbību. Tiklīdz tauta atkāpjas no savām tradīcijām, no sava pasaulsuzskata, tā sāk ceļu NEKURIENĒ…

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

Izvēlies cenu pats € (min €2.00)

IEGĀDĀTIES

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

0:00
0:00