Suverēnu
  • Path 4 Mikus M. dēls Bulmeisters
  • Path 5 klausāmNAMI

18 st. 54 min.

Suverēnā Pašvaldība VS Administratīvo Patvaldību

Autors:

Valdis Šteins

Tulkotājs:

2022

“Suverēnu Pašvaldība VS Administratīvo Patvaldību” ir triloģijas “Jaunās Latvijas Brīvvalsts pamati” pirmā grāmata. Grāmatā ir apkopoti raksti par patiesu Pašvaldību, kurai nav nekāda sakara ar šodienas vietējām Patvaldībām.

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

“Šajā grāmatā skatīsim, kā ģeogrāfi saka, lokālo jeb vietējo ģeogrāfiskās telpas līmeni, tas ir – cilvēka ikdienas dzīves telpu un viņa nepieciešamību iesaistīties pašpārvaldē. Šim nolūkam esmu apkopojis rakstus, kuri skar šo pašpārvaldi un mūsu Latvijas telpisko (teritoriālo) iedalījumu novados, pilsētās un Zemēs (Zeme kā liela teritoriāla vienība). Pamatā raksti ir no 2010.-2022.gada perioda, bet jāsaka, ka Latvijas iedalījums Zemēs un Novados bija manas Doktora disertācijas tēma, un es to esmu izstrādājis sava mūža garumā.”

Valdis Šteins

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

Izvēlies cenu pats € (min €3.00)

IEGĀDĀTIES

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

0:00
0:00