suursna
  • Path 4 Elīna Vendija Rībena
  • Path 5 četrdesmit grādi / klausāmNAMI

46 min

SUURSNA

Autors:

Elīna Vendija Rībena

Tulkotājs:

2021

IEGĀDĀTĀ KLAUSAMGRĀMATA BŪS PIEEJAMA TAVA PROFILA SADAĻĀ ”MANAS GRĀMATAS”

 

Krājumu sastāda trīs daļas – dzeja un tās atspoguļojums stilizētās morzes koda zīmēs, tādā veidā akcentējot darbā ietverto pamatmotīvu – signālus, kas izpaužas gan savstarpējā komunikācijā, gan komunikācijas trūkumā, gan mūsu saskarsmē ar apkārtesošo pasauli: par cilvēku/subjektu kā punktu starp citiem punktiem un to savstarpējām attiecībām. Trešā daļa ir vizuālo interpretāciju papildinājums, kurā grāmatas mākslinieces Karlīnas Martas Zvirbules radīto attēlu uzslāņojumu caurvij arī grāmatas autores bērnības zīmējumi.

“Viņas debijas dzejas krājums apliecina jaunākās latviešu dzejnieku paaudzes meklējumus, ienesot jaunus motīvus un to variācijas, bet vienlaikus saglabājot spēcīgu sava laika izjūtu. Tajā atklājas dziļi jūtīgs un ar emocionālo pasauli apveltīts cilvēks, kurš spēj aizkustināt un uzrunāt lasītājus. Vienlīdz izkopta ir Rībenas poētika, kuru veido precīzs verlibrs, savdabīgs un saskanīgs urbānās vides un dabas tēlojums, rūpīga pašrefleksija un rotaļīgs valodas lietojums.”
/redaktors, Raimonds Ķirķis/

Elīna Vendija Rībena ir jaunā latviešu dzejniece, filosofijas žurnāla “Tvērums” literārā redaktore. Kopš 2017. gadā publicēta vairākos latviešu literārajos medijos. Organizējusi arī dzejas un prozas lasījumus. Rībena rakstītā dzeja skanējusi Zviedrijā – mūzikas un teksta performancē “Ekon Fran Havet” (2020) un Centrālajā Sentmārtina Mākslas dizaina koldežā – performancē “Multinity” sadarbojoties ar zviedru multimākslinieku Džonatanu Anstetu (Jonathan Anstett, SE) un Kaivu Kumerovu.

 

Grāmata papīra formātā var iegādāties šeit https://www.40g.online/product/elina-vendija-ribena-suursna

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

0:00
0:00