Satv
  • Path 4 Mikus M. dēls Bulmeisters
  • Path 5 KlausāmNAMI

40 min

Latvijas Republikas Satversme

Autors:

Satversmes Sapulce

Tulkotājs:

1921

IEGĀDĀTĀ KLAUSAMGRĀMATA BŪS PIEEJAMA TAVA PROFILA SADAĻĀ ”MANAS GRĀMATAS”

Latvijas Rapublikas Satversme ir Latvijas Republikas pamatlikums. Satversme uzskatāma par īso konstitūciju; tai ir 8 nodaļas un 116 panti (līdz 1998. gadam, kad Saeima pieņēma nodaļu ‘’Cilvēka pamattiesības’’, bija 7 nodaļas un 88 panti). Satversme ir vecākā spēkā esošā Centrālās un Austrumeiropas konstitūcija.

Latvijas Republikas Satversme ir darbs, kas ikkatram šajā zemē dzīvojošam ir ne tikai jāizlasa vai jānoklausās, bet arī jāizprot vai vismaz jācenšas to izprast, lai pilnvērtīgāk apjaustu savas tiesības.

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

Izvēlies cenu pats € (min €1.00)

IEGĀDĀTIES

tika pievienota grozam!

tika pievienota grozam!

0:00
0:00