Privātuma noteikumi

Šie noteikumi nosaka, kā SIA KlausāmNAMI, reģistrācijas Nr. 44103145769, juridiskā adrese: “Viesturi” – 2, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428 (turpmāk tekstā – KlausāmNAMI) apstrādā klausamnami.lv platformas (turpmāk tekstā – Platforma) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

Platformas sadaļā “Mans profils” Tev ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju. Tu ar mums vari sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz klau@klausamnami.lv.

1. Kādu informāciju mēs apstrādājam

1.1. Lai reģistrētos Platformā, Tev ir jāizveido savs profils. Pirms reģistrācijas Tev ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, e-pasta adrese, telefona numurs. 


1.2. Pēc profila izveidošanas Tev ir tiesības norādīt papildinformāciju.

1.3. Mēs apstrādājam informāciju par saturu, ko Tu ievieto un arī informāciju par Tevi (piemēram, par iegādātajiem produktiem, Tavu aprakstu)

1.4. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras Tu lieto, lai piekļūtu Platformai (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).

1.5. Ja Tu veic maksājumus par Platformā pieejamām tiešsaistē straumējamām klausāmgrāmatām (audiogrāmatām) (turpmāk tekstā – Produktiem), mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.

1.6. Mēs varam saņemt informāciju par Tevi no trešajām personām, piemēram, kad mēs veidojam kopīgus sadarbības projektus, vai no reklāmdevējiem, kuri vēlas izvietot vai personalizēt savu reklāmu Platformā.

2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

Mēs apstrādājam Tavus personas datus un citu informāciju, lai:
2.1. nodrošinātu Tev iespēju saņemt Platformā piedāvātos pakalpojumus (iegādāties produktus, produktu ievietošana izplatīšanai);

2.2. uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī izstrādātu jaunus pakalpojumus;

2.3. piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu reklāmas efektivitāti;

2.4. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Platformas vidi;

2.5. aizsargātu Tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Platforma tiek izmantota pretlikumīgu darbību veikšanai);

2.6. sniegtu Tev atbildes un sazinātos ar Tevi jautājumos, kas Tevi interesē, vai informētu Tevi par noteikumu izmaiņām.

3. Kā citi var piekļūt Tavai informācijai

3.1. Tavā profilā norādītie dati (piemēram, vārds un uzvārds, e-pasts, profila attēls) un profilā esošais saturs (piemēram, publicētie attēli, iegādātie produkti) ir publiski pieejami visiem pārējiem Platformas lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešajām personām (ievērojot Tavā profilā noteikto iespēju izvēlēties atsevišķu datu un satura pieejas ierobežošanu).

3.2. Tavā profilā tiek saglabāts Tevis ievietots saturs un citu lietotāju ievietotie produkti, ko Tu esi iegādājies, kā arī informācija par aktivitātēm Tavā profilā.


3.3. Platformā tiek piedāvāta meklēšanas iespēja, piemēram, lietotāju, uzņēmumu, pasākumu, pēc profilā norādītās informācijas. 


3.4. Saturu, ko Tu publisko savā profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā lietotnē, tāpēc šādu saturu, izmantojot Platforma pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. 

4. Kā mēs apstrādājam personas datus

4.1. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Platformas lietotāju skaitu, par reklāmu efektivitāti).

4.2. Tavi dati var tikt nodoti trešajām personām, cilvēkiem ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot Platformas darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un platformas drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

4.3. Atsevišķos gadījumos, šajos noteikumos paredzēto mērķu sasniegšanai, mēs varam nodot Tavus personas datus mūsu partneriem trešajās valstīs, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai īstenojot atbilstošas garantijas.

4.4. Platformā var tikt izvietotas un Tev var tikt parādītas vai nosūtītas trešo personu reklāmas. Mēs nekad nenododam reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču reklāmdevējiem var būt tiesības definēt reklāmas auditoriju (piemēram, pēc lietotāja dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, kontaktinformācijas u.tml.).

4.5. Mēs varam izpaust Tavus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai, lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību).

4.6. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši Tavu piekrišanu.

4.7. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai no mums.

5. Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

5.1. Tev ir tiesības pašam izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt (sadaļā “Mans profils”). Tev ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu profilu.

5.2. Ņem vērā, ka Platforma ir pieejama citiem lietotājiem, tāpēc saturs, attēli, video un cita informācija, ko Tu publicē, būs redzama citām personām, cilvēkiem.

5.3. Mēs glabājam un apstrādājam Tavus datus, kamēr Tavs profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.

5.4. Tev ir tiesības jebkurā brīdī padarīt neaktīvu vai dzēst savu profilu. Ja profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta informācija un saturs, ko būsi publiskojis, taču daļa informācijas var netikt dzēsta, jo tā nav piesaistīta Tavam profilam.

5.4. Pēc profila, datu un/vai informācijas dzēšanas no profila tā uzreiz vairs nebūs redzama citiem lietotājiem un tiks neatgriezeniski izdzēsta.

5.5. Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par Tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē.

6. Mūsu pakalpojumi bērniem

Platformā reģistrēties un to izmantot var lietotāji no 13 gadu vecuma. Ja tev vēl nav 13 gadu, tad Tev ir iespējams izveidot savu profilu tikai tad, ja piekrišanu ir devis vecāks vai likumiskais aizbildnis.

7. Izmaiņas

Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Platformā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs Tevi informēsim par šādām izmaiņām.

8. Saziņa ar mums

Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz klau@klausamnami.lv vai sūtot vēstuli SIA KlausāmNAMI datu aizsardzības speciālistam “Viesturi” – 2, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428. 

Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2021. gada 17. aprīļa.

0:00
0:00